Vi leier utstallplasser til kr 2700,- per mnd.

.

Dette inkluderer:


Store beiter med skur og tilgang til å sette opp varmebøtte. 

Store salrom

3-4 foringer h​ver dag.

Høy inntil 6 Kg per dag.

Vi har en ridebane på 20X40

Fine turmuligheter både  skog og også lange flotte grus veier. 

.

Eksterne trenere som kommer hit. som feks, Jørgen Kjærnes

.

Er du interessert ta kontakt med oss